Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia

Pre členov a sympatizantov občianskeho združenia FAMILIARIS   P O Z V Á N K A Rada občianskeho združenia Familiaris, Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia,   ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2020 (pondelok) o 16.00 hod v kancelárii občianskeho združenia Familiaris na adrese: Ul. SNP 145/9, Svit   s nasledovným programom: Otvorenie Výročná hodnotiaca správa za rok 2020 Prijatie nových členov občianskeho združenia Familiaris […]

Čítať viac »

Covid 19

Nová vyhláška hlavného hygienika Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR     Krízový plán terénnej opatrovateľskej služby      Krízový plán KC Bonum 2021      Krízový plán špecializované sociálne poradenstvo Novela pandémického plánu   "V súvislosti s mimoriadnou situáciou oznamujeme verejnosti, že Príkazom MPSVR SR č. 11921/2020-M_OKMB zo dňa 17.4.2020, bolo  Familiaris  pri poskytovaní sociálnych služieb určené ako subjekt […]

Čítať viac »

Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na Charitu sa koná pravidelne, každý rok na prvú pôstnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Kvôli uzavretým kostolom sa však tento rok konať nemohla, preto sa koná len v online priestore. Výťažky z tejto zbierky sú však pre činnosť Spišskej katolíckej charity veľmi dôležité, keďže pomáhajú pri financovaní služieb pre núdznych, ktoré vykonávajú na […]

Čítať viac »