COVID 19 a sociálne služby

"V súvislosti s mimoriadnou situáciou oznamujeme verejnosti, že Príkazom MPSVR SR č. 11921/2020-M_OKMB zo dňa 17.4.2020, bolo  Familiaris  pri poskytovaní sociálnych služieb určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie  a to až do odvolania. V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z.z. subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí plnenie opatrení sociálneho zabezpečenia a […]

Čítať viac »

Ponuka na dobrovoľnícku aktivitu

Do nášho tímu v Komunitnom centre Bonum vo Svite, hľadáme dobrovoľníkov na prácu s deťmi a mládežou zo segregovaných území. Dobrovoľníci pracujú bez nároku na odmenu, môžu to byť napr. študenti (budúci sociálni pracovníci) alebo nezamestnaní občania, hľadajúci prácu v oblasti sociálnych služieb. Projekt Komunitné centrá pokračuje od  januára 2020 a je predpoklad, že z […]

Čítať viac »