COVID 19 a sociálne služby

V súvislosti s mimoriadnou situáciou oznamujeme verejnosti, že naše občianske združenie pracuje v meste Svit v mimoriadnom režime, to znamená, že špecializované sociálne poradenstvo sa poskytuje výhradne telefonicky, skypom alebo mailovou komunikáciou. 

PhDr. František Drozd, PhD., špecializovaný sociálny poradca: 0905/742400, mail: frantisek.drozd@familiaris.sk

Opatrovateľská služba “Opatera” funguje nepretržite v mimoriadnom režime – opatrovateľky prísne dodržiavajú hygienické štandardy pri práci s ťažko zdravotne postihnutými klientmi. Pre klientov na základe ich požiadaviek zabezpečujeme nákup potravín, liekov a obedov.

Manažérka pre komunikáciu s klientmi a verejnosťou: tel.: 0948/ 619 739   Ing. Mária Čajková mail: maria.cajkova@familiaris.sk

Komunitné centrum “Bonum”  je pre verejnosť zatvorené, pracovníci pracujú za prísnych hygienických podmienok a vykonávajú sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Ich telefónne čísla sú:

Mgr. Veronika Hudáčová – odborná garantka KC, tel.: 0944/638930 mail: veronika.hudacova@familiaris.sk

Mgr. Alena Štrauchová – odborná pracovníčka KC tel.: 0944/429 196 mail: alena.strauchova@familiaris.sk

Jana Šoltisová – pracovníčka KC tel.: 0948/ 129 911 mail: jana.soltisova@familiaris.sk

 

Čo potrebujeme pre klientov a opatrovateľky v teréne:

– rúška, dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlá, gély,…

Môžete nám ich doniesť priamo do kancelárie Familiaris na Ul. SNP 145/9 (bankomat Prima banky) tel.: 0948/ 619 739

 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať 🙂