Hľadáme opatrovateľov/ky

Na prácu v opatrovateľskej službe v teréne – v byte alebo v dome klienta, hľadáme opatrovateľky  s praxou. Podmienkou je splnenie zákonných požiadaviek uvedených v zákone 448/2008 Z.z. o sociálynch službách(…), čiže opatrovateľský kurz v trvaní 220 hod., alebo doklad o ukončení štúdia v odbore zdravotná sestra, zdravotnícky asistent. Každý/á opatrovateľ/ka bude pozvaný/á na pracovný […]

Čítať viac »

Stanovisko k právnemu výkladu o financovaní opatrovateľskej služby neverejného poskytovateľa

Milí priatelia! Svit, 05.08.2016 V článku zverejnenom na portáli Centrálneho sektora pre neziskový sektor v článku „Sociálna spoločnosť: Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na opatrovanie“, ktorého autorom je Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient, o.i. zaznela aj takáto interpretácia: „V prípade, že opatrovateľskú službu poskytuje priamo obec, má zo zákona povinnosť financovať […]

Čítať viac »