Novoročný organový koncert

"Novoročný organový koncert pre rodiny v núdzi" Dňa 4. januára 2015 a v kostole sv. Jozefa rob. vo Svite, uskutočnil benefičný  organový koncert na ktorom účinkovali: Juraj Slovík, Peter Čapó a Lukáš Drozd, slovom sprevádzal František Drozd. Dobrovoľné vstupné bude použité pre rodiny v núdzi v meste Svit. Suma odvedená na účet Familiaris o.z. predstavuje […]

Čítať viac »

Aký je to Svit

  „AKÝ JE TO SVIT…“ Vianočný  koncert  pre SAMKA     11.decembra 2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v Dome Kultúry vo Svite Finančná zbierka  z koncertu bude venovaná pre Samka S.,     Účinkujú: Študenti Konzervatória na Timonovej ul. v Košiciach         Koncert podporili: Mesto Svit, Kvety Fantázia Svit, SZUŠ Fantázia, SEVEK spol. s r.o., […]

Čítať viac »

Opatrovateľská služba

Od 01.07.2014 poskytujeme opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službách. Bližšie informácie tu: http://opatera.webnode.sk/ Milí priatelia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že na mesiac január 2015 sme nedostali požadovanú finančnú dotáciu na výkon opatrovateľskej služby, preto nových prijímateľov opatrovateľskej služby môžeme uspokojiť za sumu ekonomických oprávnených nákladov v zmysle § 72 zákona 448/2008 […]

Čítať viac »

Vianočné srdce

Z koncertu "Vianočné srdce" sa pre Samka S. vyzbieralo 250,30 EUR , finančné prostriedky boli odovzdané v deň koncertu Samkovej rodine. Všetkým darcom ako i účinkujúcim úprimne ďakujeme. Fotky z koncertu.  Z vianočného organového koncertu 29.12.2013 sa pre rodiny v núdzi vyzbieralo 159,01 EUR , všetkým darcom ako i umelcom úprimne ďakujeme. A teším sa na ďalšie charitatívne koncerty, ktoré […]

Čítať viac »

Sviečka za nenarodené deti

Familiaris o.z. a Rímsko-katolícka cirkev vo Svite Vás pozývajú na modlitbu: "Sviečka za nenarodené deti", ktorá sa uskutoční dňa 02.11.2013 t.j. sobota o 14:00 hod. na novom cintoríne vo Svite.

Čítať viac »

Aleluja, radujme sa

Dňa 7.4.2013 o 16.00 hod. sa v chráme sv. Jozefa rob, vo Svite konal koncert pod názvom "Aleluja, radujme sa!" Sakrálny priestor svojim umením – hrou na husle, klavír a spevom vyplnili skvelí konzervatoristi z Košíc. Finančná zbierka, ktorá predstavovala 165,30€ bola venovaná rodine Salajovej a rodinám v núdzi. Ďakujeme všetkým šľachetným darcom, ktorí chcú nezištne pomôcť.

Čítať viac »

Hviezda pre Samka

Vážený pán Drozd,  ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme. Spolu sa vyzbieralo 735 Euro a 4 centy. Všetko využijeme na zaplatenie Hospicu, na cestovné aj na lieky. Dnes bola u Samka celý deň aj Terka a keď sme sa spolu modlili pri Samkovi a držali sme ho za ľavú ruku, tak mi prstami tri krát stisol […]

Čítať viac »