Opatrovateľská služba

Od 01.07.2014 poskytujeme opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službách. Bližšie informácie tu: http://opatera.webnode.sk/ Milí priatelia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že na mesiac január 2015 sme nedostali požadovanú finančnú dotáciu na výkon opatrovateľskej služby, preto nových prijímateľov opatrovateľskej služby môžeme uspokojiť za sumu ekonomických oprávnených nákladov v zmysle § 72 zákona 448/2008 […]

Čítať viac »

Vianočné srdce

Z koncertu "Vianočné srdce" sa pre Samka S. vyzbieralo 250,30 EUR , finančné prostriedky boli odovzdané v deň koncertu Samkovej rodine. Všetkým darcom ako i účinkujúcim úprimne ďakujeme. Fotky z koncertu.  Z vianočného organového koncertu 29.12.2013 sa pre rodiny v núdzi vyzbieralo 159,01 EUR , všetkým darcom ako i umelcom úprimne ďakujeme. A teším sa na ďalšie charitatívne koncerty, ktoré […]

Čítať viac »

Sviečka za nenarodené deti

Familiaris o.z. a Rímsko-katolícka cirkev vo Svite Vás pozývajú na modlitbu: "Sviečka za nenarodené deti", ktorá sa uskutoční dňa 02.11.2013 t.j. sobota o 14:00 hod. na novom cintoríne vo Svite.

Čítať viac »

Aleluja, radujme sa

Dňa 7.4.2013 o 16.00 hod. sa v chráme sv. Jozefa rob, vo Svite konal koncert pod názvom "Aleluja, radujme sa!" Sakrálny priestor svojim umením – hrou na husle, klavír a spevom vyplnili skvelí konzervatoristi z Košíc. Finančná zbierka, ktorá predstavovala 165,30€ bola venovaná rodine Salajovej a rodinám v núdzi. Ďakujeme všetkým šľachetným darcom, ktorí chcú nezištne pomôcť.

Čítať viac »

Hviezda pre Samka

Vážený pán Drozd,  ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme. Spolu sa vyzbieralo 735 Euro a 4 centy. Všetko využijeme na zaplatenie Hospicu, na cestovné aj na lieky. Dnes bola u Samka celý deň aj Terka a keď sme sa spolu modlili pri Samkovi a držali sme ho za ľavú ruku, tak mi prstami tri krát stisol […]

Čítať viac »

Čiastkové vyhodnotenie projektu

V dňoch 9 – 11. augusta 2012 sa v chatovej oblasti v Lopušnej doline vo Svite uskutočnilo pobytové stretnutie občanov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počas troch dní mohli účastníci projektu "Učíme sa učiť", rozvíjať svoje sociálne vlastnosti a zručnosti, za pomoci dobrovoľníkov a animátorov občianskeho združenia Familiaris. Najmä pre deti, ktoré pochádzajú z […]

Čítať viac »

Učíme sa učiť!

Familiaris o.z. organizuje krátke pobytové stretnutie ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, viac sa dozviete tu:  Projekt "Učíme sa učiť":  Význam projektu: Pomoc a podpora sociálnej inklúzie rodinám, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Rodičia sú často nezamestnaní, s nízkym vzdelaním, v jednej domácnosti žije viac generácií a veľký počet detí, preto sa jednotlivcovi nevenuje dostatočná starostlivosť a […]

Čítať viac »