Výročné správy

hodnotiaca_sprava_2012 (96kb)
hodnotiaca_sprava_2013 (250kb)
Výročnú správu za rok 2014 nájdete na stránke Register účtovných závierok MFSR: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/503688

Výročnú správu za rok 2016 nájdete na stránke Register účtovných závierok MF SR: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/503688

Výročnú správu za rok 2017 nájdete na stránke Register účtovných závierok MF SRhttp://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/503688

Výročnú správu za rok 2018 nájdete v časti individuálne účtovné závierky tu: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/503688  

Výročnú správu za rok 2019 nájdete na stránke Register účtovných závierok MFSR: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/503688