EON

V zmysle § 72, ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (…), zverejňujeme ekonomicky oprávnené náklady na sociálne služby § 41 Opatrovateľská služba a § 19 Sociálne poradenstvo

2017
EON 2017 – opatrovateľská služba

EON 2017 – špecializované sociálne poradenstvo

EON 2017 – špecializované soc.porad.opravené

2018

EON 2018 – špecializované sociálne poradenstvo

EON 2018 – opatrovateľská služba

2019

EON 2019 – špecializované sociálne poradenstvo

EON 2019 – opatrovateľská služba

2020

EON 2020 – špecializované sociálne poradenstvo
EON 2020 – opatrovateľská služba
EON 2020 – komunitné centrum