EON

V zmysle § 72, ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (…), zverejňujeme ekonomicky oprávnené náklady na sociálne služby § 41 Opatrovateľská služba a § 19 Sociálne poradenstvo
EON 2017 – opatrovateľská služba

EON 2017 – špecializované sociálne poradenstvo

EON 2017 – špecializované soc.porad.opravené

EON 2018 – špecializované sociálne poradenstvo

EON 2018 – opatrovateľská služba

EON 2019 – špecializované sociálne poradenstvo

EON 2019 – opatrovateľská služba