Vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2020

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo sa týka len zamestnancov. SZČO a právnické osoby predkladajú tlačivo v rámci daňového priznania.

Klikni nižšie na odkaz:

Tlačivo na poukázanie 2 % Familiaris za rok 2020