Aleluja, radujme sa

Dňa 7.4.2013 o 16.00 hod. sa v chráme sv. Jozefa rob, vo Svite konal koncert pod názvom "Aleluja, radujme sa!" Sakrálny priestor svojim umením – hrou na husle, klavír a spevom vyplnili skvelí konzervatoristi z Košíc. Finančná zbierka, ktorá predstavovala 165,30€ bola venovaná rodine Salajovej a rodinám v núdzi. Ďakujeme všetkým šľachetným darcom, ktorí chcú nezištne pomôcť.

Po kliknutí sa obrázok zobrazí v plnej veľkosti