Projekt FAMÍLIA

O projekte Família

Cieľom projektu je vytvoriť preventívny program, v ktorom budú prebiehať tréningy sociálnych zručností, osvetové aktivity sústredné na stabilitu rodinných vzťahov, na rozvoj rodičovských kompetencií, na dôvody a príčiny vzniku manželskej krízy, na zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu.

Verejnosť chceme zapojiť do verejnej diskusie na sociálne témy spojené s patologizáciou rodiny, ktorej je možné predchádzať najmä, výchovou k manželstvu a rodičovstvu, upevňovaním rodinných hodnôt, spirituality, rituálov a zvykov.

Informácie pre verejnosť chceme produkovať pomocou webovej stránky, tvorbou blogu „Família“ , prednáškami na vybrané témy o rodine, workshopami…

Záznamy zo stretnutí

Fotodokumentácia z projektu