Aktuality

Doma je doma II

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.employment.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk

Celý článok »