Aktivity

Poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo
v meste Svit

Opatrovateľská služba

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, opatrovateľská služba "OPATERA"