Kontakt

Familiaris
Kpt. Nálepku 669/105 
059 21
Svit

IČO: 42037417 
DIČ: 2022303382
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK9711000000002622033500

Sociálna poradňa Familiaris 
PhDr. František Drozd, PhD., 
akreditovaný sociálny poradca 
Ul. SNP 145/9 
059 21 Svit

tel: 0905/742400
e-mail: frantisek.drozd@familiaris.sk