Podporte nás

2% z dane

2% z dane pre Familiaris (vrátane Samka S.)

Tlačivo je editovateľné
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo sa týka len zamestnancov. SZČO a právnické osoby predkladajú tlačivo v rámci daňového priznania.

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Radi prijmeme akúkoľvek materiálnu pomoc pre klientov našich sociálnych služieb. Ide najmä o oblečenie, obuv, školské pomôcky, ochranné a zdravotné pomôcky (rukavice, dezinfekcia, respirátory) a sladkosti.