Podporte nás

2% z dane

Z dôvodu rozhodnutia MF SR  č. MF/016515/2023-721 zo dňa 24.10.2023 o nezaradení do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane pre rok 2024, Vám oznamujeme, že v roku 2024 nebudeme prijímať 2 % pre Familiaris za rok 2023. 
Váš dobrovoľný finančný príspevok môžete darovať priamo na náš účet cez PayPal – modré tlačidlo vpravo hore. 
Ďakujeme za pochopenie

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Radi prijmeme akúkoľvek materiálnu pomoc pre klientov našich sociálnych služieb. Ide najmä o oblečenie, obuv, školské pomôcky, ochranné a zdravotné pomôcky (rukavice, dezinfekcia, respirátory) a sladkosti.