Poďakovanie – DM Drogerie

Chceme Vám vyjadriť svoju radosť z toho, že ste a že pomáhate. Je úžasné ako organizácia, za ktorou stojí veľa ľudí, každoročne pomáha organizáciám, ktoré to potrebujú. V mene nášho Komunitného centra Bonum vo Svite Vám chcem veľmi pekne poďakovať za materiálnu pomoc vo forme pracích prostriedkov a dezinfekcie na ruky. Vaša pomoc bola adresná a pomôže viacerým rodinám, ktorým ste takto pomohli zmierniť ich neľahkú finančnú situácia. Patrí Vám naše obrovské ĎAKUJEME. PhDr. František Drozd, PhD – predseda Rady združenia