Ponuka na dobrovoľnícku aktivitu

Do nášho tímu v Komunitnom centre Bonum vo Svite, hľadáme dobrovoľníkov na prácu s deťmi a mládežou zo segregovaných území. Dobrovoľníci pracujú bez nároku na odmenu, môžu to byť napr. študenti (budúci sociálni pracovníci) alebo nezamestnaní občania, hľadajúci prácu v oblasti sociálnych služieb. Projekt Komunitné centrá pokračuje od  januára 2020 a je predpoklad, že z dobrovoľníkov si vyberieme potenciálnych pracovníkov, s ktorými uzatvoríme pracovný pomer. 

Viac info na: jana.soltisova@familiaris.sk, tel.: 0948/129 911