Vianočné srdce

Z koncertu "Vianočné srdce" sa pre Samka S. vyzbieralo 250,30 EUR , finančné prostriedky boli odovzdané v deň koncertu Samkovej rodine. Všetkým darcom ako i účinkujúcim úprimne ďakujeme. Fotky z koncertu. 

Z vianočného organového koncertu 29.12.2013 sa pre rodiny v núdzi vyzbieralo 159,01 EUR , všetkým darcom ako i umelcom úprimne ďakujeme. A teším sa na ďalšie charitatívne koncerty, ktoré plánujeme pripraviť v predveľkonočnom období s názvom STABAT MATER. 
Informácie o použitých finančných prostriedkoch budú zverejnené na web. stránke združenia.

 

Pozývame Vás na vianočný koncert, z ktorého finančný výťažok bude venovaný Samkovi S. a jeho rodičom.