Aktuality

Doma je doma II

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.employment.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk Opis projektu:Opatrovateľská služba

Celý článok »

Covid 19

Nová vyhláška hlavného hygienika Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR     Krízový plán terénnej opatrovateľskej služby      Krízový plán KC Bonum 2020      Krízový plán špecializované sociálne

Celý článok »