Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na Charitu sa koná pravidelne, každý rok na prvú pôstnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Kvôli uzavretým kostolom sa však tento rok konať nemohla, preto sa koná len v online priestore. Výťažky z tejto zbierky sú však pre činnosť Spišskej katolíckej charity veľmi dôležité, keďže pomáhajú pri financovaní služieb pre núdznych, ktoré vykonávajú na území celého Spišu, Oravy a Liptova. 

Ak je to vo Vašich možnostiach, prosíme Vás o finančný príspevok do tejto zbierky.