Výberové konanie odborný garant Komunitného centra Bonum vo Svite