Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia

Pre členov a sympatizantov občianskeho združenia FAMILIARIS

 

P O Z V Á N K A

Rada občianskeho združenia Familiaris,

Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia,

 

ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2020 (pondelok) o 16.00 hod

v kancelárii občianskeho združenia Familiaris

na adrese: Ul. SNP 145/9, Svit

 

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Výročná hodnotiaca správa za rok 2020
  3. Prijatie nových členov občianskeho združenia Familiaris
  4. Určenie výšky členského príspevku na rok 2021
  5. Výber audítora na vypracovanie auditu za rok 2020
  6. Diskusia
  7. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Pozvánka (.pdf, 593kB)