Covid 19

Nová vyhláška hlavného hygienika Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR     Krízový plán terénnej opatrovateľskej služby      Krízový plán KC Bonum 2020      Krízový plán špecializované sociálne poradenstvo Novela pandémického plánu

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou oznamujeme verejnosti, že Príkazom MPSVR SR č. 11921/2020-M_OKMB zo dňa 17.4.2020, bolo  Familiaris  pri poskytovaní sociálnych služieb určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie  a to až do odvolania. V rámci vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z.z. subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí plnenie opatrení sociálneho zabezpečenia a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika SR a následných pokynov a usmernení MPSVR SR a to najmä:

a) riešiť situáciu s výpadkami zamestnancov;

b) zabezpečiť dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a výkon ošetrovateľských úkonov (vrátane karantény novo prijímaných prijímateľov soc. služieb);

c) plniť ochranné preventívne opatrenia a zabezpečovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby;

d) žiadať zabezpečenie ochranných pomôcok na VÚC;

Ďalej platí povinnosť poskytovať, vykonávať a zabezpečovať poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu vymedzenom zákonom o sociálnych službách pre daný druh sociálnej služby pre špecializované sociálne poradenstvo a opatrovateľskú službu. Uvedené činnosti subjekt hospodárskej mobilizácie vykonáva v prospech svojich klientov.“

 

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami upozorňujeme prijímateľov sociálnych služieb, aby pri styku so sociálnymi pracovníkmi a zamestnancami používali  povinne rúško, dodržiavali predpísanú vzdialenosť min. 2 m a dezinfekciu rúk. Do miestnosti  a priestorov Familiaris vstupovali po jednom.

 

Zároveň upozorňujeme klientov na obmedzený pracovný režim v priestoroch Familiaris a to pri prijímaní sociálnych služieb:

Špecializované sociálne poradenstvo na Ul. SNP 145/14 SVIT:

Pondelok:       Terénna práca

Utorok:           08:00 – 12:00  12:30 – 15:30 hod. (objednaní klienti)

Streda:            08:00 – 12:00  12:30 – 15:30 hod.

Štvrtok:           08:00 – 12:00  12:30 – 15:30 hod.

Piatok:            Terénna práca

PhDr. František Drozd, PhD., špecializovaný sociálny poradca: 0905/742400, mail: frantisek.drozd@familiaris.sk

 

Opatrovateľská služba “Opatera” funguje  v mimoriadnom režime t.j. povinné rúško, dodržiavanie predpísanej vzdialenosti min. 2 m a dezinfekcia rúk.

Manažérka pre opatrovateľskú službu:

Zuzana Sosková, tel.:  0948/ 619739, mail: zuzana.soskova@familiaris.sk

Kancelária na Ul. SNP 145/9  vo Svite  je otvorená:

Pondelok: 09:30 hod. – 15:30 hod.

Utorok:     09:30 hod. – 15:30 hod.

Streda:     09:30 hod. – 15:30 hod.

Štvrtok:    09:30 hod. – 15:30 hod.

Piatok:     Sanitárny deň (dezinfekcia priestorov prijímacej kancelárie)

 

Komunitné centrum “Bonum” na ul. Fraňa Kráľa 14 vo Svite (zdravotné stredisko)  je pre verejnosť otvorené a funguje v mimoriadnom a hygienicky sprísnenom režime v dňoch:

Pondelok:     07:30 –   16:00 hod.

Utorok:         07:30  –   15:00 hod.

Streda:         07:30  –   16:00 hod.

Štvrtok:         07:30  –   15:00 hod.

Piatok:           07:30 –   15:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00 hod. 

Kontakty:

Mgr. Veronika Hudáčová – odborná garantka KC, tel.:   0944/638930 mail: veronika.hudacova@familiaris.sk

Mgr. Alena Štrauchová – odborná pracovníčka KC tel.: 0944/429 196 mail: alena.strauchova@familiaris.sk

Jana Šoltisová – pracovníčka KC:                           tel.:  0948/ 129 911 mail: jana.soltisova@familiaris.sk

 

Čo potrebujeme pre klientov v teréne:

– rúška, dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlá, gély,…

Môžete nám ich doniesť priamo do kancelárie Familiaris na Ul. SNP 145/9 (bankomat Prima banky) tel.: 0948/ 619 739 alebo do KC Bonum

 

 

Psychologická podpora – COVID 19

 

 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať