Správanie dieťaťa v jednotlivých vývinových štádiách – Bc. Katarína Pompová