Základná finančná gramotnosť rodiny – Mgr. Alena Štrauchová