Znižovanie rizika sociálno- patologických javov jednotlivca v rodine

Rezervácia termínu

Po odoslaní rezervácie Vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme potvrdili termín. Ďakujeme.