Výberové konanie na pozíciu Komunitný pracovník KC Bonum Svit