Výberové konanie na miesto odborného pracovníka KC